• Tiếng Trung Quốc

Sửa chữa kính mắt

Chữa vết thương hở cho kính VAGILANTE – MATTE GRAPHITE và lắp mắt cận phản quang

  • Giá:Liên hệ

VAGILANTE – MATTE GRAPHITE

1. Fill up the frame-front

2. Put anti-reflection lens

R: -4.00

L: -3.75