• Tiếng Trung Quốc

Cận, viễn, loạn, râm váng dầu.

Cận, viễn, loạn, râm váng dầu.

  • Giá:Liên hệ

Mắt cận, viễn, loạn râm váng dầu là sản phẩm mắt kính được tạo sẵn màu
- Mặt trong phủ thêm lớp váng dầu chống chói tốt 
- Dùng để lắp vào các gọng kính râm để sử dụng khi đi nắng