• Tiếng Trung Quốc

Hàn đồng hồ, bật lửa

Hàn tai đồng hồ bạc đính đá Sapphire. Bạc giữ nguyên màu, đá đính còn nguyên.

  • Giá:Liên hệ